Vrácení a výměna zboží, reklamace

Všechny reklamace řešte emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@smartbags.cz a do přílohy přiložte následující:

 • doklad o koupi (faktura)
 • text reklamace s odvoláním na obdržené potvrzení objednávky (formulář ZDE)
 • textový popis poškození
 • fotodokumentaci zřetelně prokazující důvod reklamace

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Všechny reklamace řešte prosím emailovou korespondencí. Pro vyřízení reklamace nám zašlete email na adresu info@smartbags.cz a do přílohy přiložte následující:

 • doklad o koupi (faktura)**
 • text reklamace s odvoláním na obdržené potvrzení objednávky (formulář ZDE)
 • fotodokumentaci zřetelně prokazující důvod reklamace

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE (FORMULÁŘ VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Lhůta pro vyřízení reklamace

 • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
 • V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.
 • V případě vrácení peněz vám pošleme peníze na bankovní účet. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci a zpět z reklamace vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží bude řádně zasláno nebo dopraveno na adresu společnosti KM-Publicity na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”) zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Neopravitelná závada

Pokud vám naše reklamační oddělení sdělí, že je zboží neopravitelné a může být opraveno nebo vyměněno za nový kus, zašlete reklamační formulář a záruční list prostřednictvím emailu na info@smartbags.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat k vyřízení dané záležitosti.

Vrácení zboží ve 14 dennní lhůtě

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE
 • Odešlete prosím mailem na info@smartbags.cz a následně přibalte ke zboží.
 • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Doporučený postup vrácení zboží ve 14dennní lhůtě

 • Přineste zboží osobně na adrese našeho centrálního skladu.
 • Pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu centrálního skladu:
  KM-Publicity, spol. s r.o.,
  Přípotoční 1519/10a,
  101 00 Praha 10
  tel.: +420 603 331 053, +420 603 113 524
  e-mail: info@km-publicity.cz

Pro vyřízení reklamace je nutné přiložit doklad o koupi (faktura) a písemnou reklamaci.
Výrobek musí být čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny originální části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady a přijetí reklamace.